Dubna – Aksenovas ezers

Maršruts:

Aksenovas ezers – Šķeltovas-Aglonas ceļa tilts ( 4 km) – Stašķeviču HES ( 1,5 km) – Šķīvišķu HES ( 16,5 km) – Ambeļu-Aglonas ceļa tilts (3 km) – Višķu ezers (2,5 km)

Kopgarums ir 27,5 km.

 

malta_topo_miniMARŠRUTA TOPOGRAFISKA KARTE (PDF 1Mb)(atvērsies jaunā logā)

 

Dubnas augštece, t.i., sākot no iztekas Cārmaņa ezerā un līdz ietekai Aksenovas ezerā, ir diezgan ekstremāls posms, jo upe ir šaura, un tās gultni aizšķērso upē sakritušie koku stumbri un bebru aizsprosti, bet galvenais iemesls ir nepietiekamais ūdens līmenis vasaras sezonā. Šo posmu ieteiktu mēģināt izbraukt pavasarī vai vasaras sākumā- jautrība garantēta!

Tāpēc braucienu vasaras laikā piedāvājam uzsākt no Aksenovas ezera, precīzāk, no autoceļa V641 Šķeltova-Grāveri tilta, kas ir turpat, pie iztekas. Līdz Kudiņu dzirnavām 1,1 km, upē forša straumīte, bijušais dzirnavu aizsprosts grūtības nesagādā. Līdz Šķeltovas-Aglonas autoceļa tiltam ~ 3 km, pirms tilta upe paliek lēnāka un zāļaināka. Sākot no tilta, jūtams Stašķeviču HES uzpludinājums, vecā upes gultne novirzās pa kreisi un taisa ~2km lielu loku. HES dambim laivas jāpārnes pāri un prātīgi pa zālīti jānošļūcina līdz ūdenim. Tālāk upe tek gar mazapdzīvotiem krastiem, sādžu nosaukumi vien ir ko vērti- Lauka Ļaperi, Koktagols, Vecie Stupelišķi-, tuvākā ar mašīnu piebraucamā „evakuācijas” vieta ir Lauka Ļaperu koka tilta paliekas, pa upi no Stašķeviču HES tas ir ~ 10 km.

Upes krastos ir vairāki pilskalni. Iesaku apskatīt Greitas kalnu. Nākošais pieturpunkts ir Šķīvišķu HES, pamatīgo ūdenskrātuvi var manīt krietnus 2km iepriekš, laivas jāapnes pa labo krastu. Līdz nākošajam – Dubeņecas HESa aizsprostam ~ 1,3km un Galvānu HESa aizsprosts ir vēl tuvāk ~ 1 km. Spriežot pēc apkārtējās ainavas un stāvajiem krastiem, šajā posmā, pirms mazo HES kaskādes celtniecības, Dubnai ir bijis kalnu upes cienīgs kritums- no Galvānu HESa līdz Ambeļu-Aglonas ceļa tiltam vien kādi 0,5 km. No tilta līdz Dubnas ietekai Višķu ezerā paliek ~2,5 km.

 

Ainārs