Dubna

Maršruts:

Višķu ezers – Luknas ezers (3 km) – Dubnas izteka pie Špoģiem (6 km) – Špoģu-Preiļu ceļa tilts (5 km) – Arendole (16 km) – Upmala (13 km).

Kopgarums: 43 km.

Dubna_mini
MARŠRUTA TOPOGRAFISKA KARTE (PDF 4Mb)(atvērsies jaunā logā)

Brauciens uzsākams Višķu ezera A galā, viesu mājā “Višķezers” (t.26549373), te var aizrunāt naktsmītnes, pirti un te var atstāt automašīnas uz brauciena laiku.

P8010395_dubna

Višķu ezers ir 445 km liels. No Luknas ezera to atdala šaura zemes strēle pa kuru iet Višķu-Aglonas lielceļš. Pa 0.3 km garu kanālu iebraucam Luknas ezerā un šķērsojam to ZR virzienā līdz pat Dubnas iztekai. Kreisajā ezera krastā majestātiski slejas Višķu katoļu baznīca.

PA020068_dubna

Dubnu drīz vien šķērso Daugavpils-Rēzeknes šoseja un arī dzelzceļa līnija.

P8010399_dubna

Upes kreisajā krastā atrodas Špoģu ciems. Līdz nākamajam Špoģu-Preiļu lielceļa tiltam ~ 5 km garumā Dubna ir pietiekami strauja un interesanta, bet ja apmeklēts ir vietējais ciema veikals, brauciens ir divtik aizraujošs.

P8010400_dubna

Tālāk līdz Arendolei Dubna kļūst lēnāka un ir vairāk aizaugusi, daudzviet upes gultne kolhozu laikos ir bagarēta un taisnota, tāpēc bieži vien liekas, ka braucam pa kanālu vai lielu meliorācijas grāvi. Krasti ir brikšņaini un dūņaini, tas stipri apgrūtina izkāpšanu, toties ik pa brīdim tiek iztraucēts kāds pīļu bariņš vai cita radība. Arendolē ir vērts apskatīt veco parku un vecās muižas ēkas. Līdz Upmalas ciemam (jeb Vārkavas muižai) Dubnai ir lēns tecējums un nāksies paairēt dūšīgi.

P8030425_dubna

P8010402_dubna